Эстония

Скидки !

Раздел объявления: >

Läbipõlemine - Äripäeva книга

Номер объявления: 2170877

Объявление не активно, товар или услуга снята с продажи

Läbipõlemine - Äripäeva книга

Цена
24 €
Количество
1 шт
Возможен торг
Добавлено
24.02.2013 12:52
Местонахождение
Tallinn

Информация о пользователе

Показать контактную информацию

Отправить сообщение

Seisukord: uus

Psühholoogiaprofessoritest autorid kirjeldavad raamatus "Läbipõlemine" töökeskkonnas toimunud globaalseid muutusi, mis on viinud vaimse kulumise juhtumite kiire kasvuni, ja annavad uuringutele toetudes soovitusi läbipõlemise ennetamiseks.
Failid
Vaata näidislehekülgi
Levinud arvamuse järgi on läbipõlemine (kurnatus, küünilisus, ebaefektiivsus) peamiselt personaalne probleem - et inimene põleb läbi puuduste pärast iseloomus, käitumises või tootlikkuses - ja kui probleemiks on inimesed, siis on lahenduseks neid muuta või neist lahti saada. Raamatu autorid, kes on läbipõlemise teemat uurinud alates seitsmekümnendaist, näevad selles aga sotsiaalse keskkonna probleemi.

Töökoha struktuur ja toimimine kujundavad inimeste omavahelise suhtlusviisi ja töötulemuse. Kui töökeskkond ei toeta töö inimlikke külgi, tõuseb läbipõlemise risk ning selle kulukus, kinnitavad autorid Christina Maslach ja Michael P. Leiter. Väidame, et üksiktöötaja läbipõlemine kõneleb rohkem tema töötingimuste kui inimese enda kohta.

Läbipõlemise vastandid on energia, seotus töö ja kollektiiviga ning efektiivsus. Uuele tööle asutakse tavaliselt entusiasmiga. Klassikaliselt tabab läbipõlemine just kompetentseid ja andekaid inimesi. Raamatus on vaatluse all läbipõlemise kuus põhjust:

• Ülekoormus. Omanike soov kiirelt rikastuda, organisatsiooni kulude kärpimine jms muutused nõuavad inimestelt lisaaega ja -energiat, töö on intensiivsem ja keerulisem, mis viib kokkuvõttes kurnatuseni.

• Kontrolli puudumine. Professionaalsete oskuste rakendamist takistav reeglistik kahandab inimese iseseisvust ning tööosalust. Kui inimesel puudub kontroll töö oluliste osade üle, ei saa ta lahendada ettetulevaid probleeme. Inimesed kaotavad huvi, kui nad ei saa otsustamises kaasa lüüa.

• Ebapiisav tasu. Inimesed loodavad, et töö toob neile kaasa hüvituse raha, prestiiži, karjäärivõimaluste ning turvatundena. Neile on ka oluline sisemine tasu – teha meeldivat tööd austusväärsete kolleegide seltskonnas. Kui palk on ebapiisav ja vähenevad ka lisasoodustused, kui töökohal pole karjääriperspektiivi, kaob töörõõm.

• Kogukonna lagunemine. Eelneva üheks tagajärjeks on kogukonna kokkuvarisemine töökohas. Ühtsus laguneb tööturvalisuse kaotamise ja pingsalt lühiajalisele kasumile keskendumise tõttu. See murendab nii isiklikke suhteid kui meeskonnatööd.

• Õigluse puudumine. Töökohta tunnetatakse õiglasena, kui on olemas usaldus (nt ühistes projektides), avatus ning austus. Kriisis olev organisatsioon ei tunne töötajate heaolu vastu erilist huvi. Konkurentsisurve ja lühiajalised juhtimisväärtused soodustavad salatsemist. Rangelt tulemustele keskendumine soodustab inimestega manipuleerimist.

• Vastuolulised väärtused. Visiooni puudumine ja ainult hetkekasumi tagaajamine lähevad vastuollu kõige pühendunumate töötajate väärtushinnangutega.

Autorid toovad erinevate läbipõlemise juhtumite kohta konkreetseid näiteid ning pakuvad nende ennetamiseks praktilisi lahendusi.

http://raamatupood.aripaev.ee/default.aspx?publicationid=BDA1C614-AFB3-4211-A78F-3231754AEDD3