Эстония

Скидки !

Раздел объявления: >

Альтернативный университет в Дании

Номер объявления: 2180447

Объявление не активно, товар или услуга снята с продажи

Альтернативный университет в Дании

Цена
Бесплатно
Добавлено
28.02.2013 16:21
Местонахождение
Taani, Ulfborg

Информация о пользователе

Показать контактную информацию

Отправить сообщение

Ole vabatahtlik, őpeta, reisi ja saa bakalaurusekraad pedagoogikas!

DNS (The necessary teacher training college) koostöös Ühe Maailma Ülikooliga (One World University)
pakub 3 aasta pikkust őpetaja haridust, mis vőimaldab omandada bakalaurusekraadi
pedagoogikas.

Me pakume ainulaadset vőimalust seista vastakuti probleemidega igapäeva elu läbi tegevuste
ning vőitlust vaesusega. Meie programm sisaldab eluks vajalike oskuste omandamist ning
parema elu elamist 21. sajandil. Programmist osa vőtmine sisaldab kirevate eesmärkide
püstitamist, ambitsioone ning aktiivset tegutsemist. Kogemusi, mis sellest programmist saab
on kauakestev mőju inimestele, kellega kokku puutud programmi ajal kui ka tulevikus. On
oluline luua rahu ning areng inimeste vahel, olles aus, avatud ning äraostmatu. On oluline
otsustada uute asjade őppimist, olles samal ajal pidevalt uudishimulik ja huvitatud hiljutistest
üritustest, maailma poliitikast ja teaduse arengust siiani. See on sisaldab koos töötamist
aidatas tagada vőimet olla produktiivne ühiskonnas. Siia tulevad kokku palju sarnaste
maailmavaadetega inimesed, kes elavad reaalsuses.

Bakalureuse kraad „pedagoogikas”

Kasvatades ja juhendades lapsi ja noori, őpetades neile oskusi, uusi teadmisi ja tarkust, mida
nad peavad arendama edasi tulevikus ühiskonnas, pole just kőige lihtsam ülesanne. On vaja
selliseid őpetajaid, kes teavad oma ametit, kellel on kaasaegne seisukoht tänapäeva maailmast
ning kes on valmis ületama traditsioonide piirid otsides őppimise ja őpetamise uudseid
vőimalusi ja vahendeid, mille läbi uuel pőlvkonnal on vőimalus omandada praktilisi teadmisi,
eetikat ja inimlikke omadusi, mis tulevad kasuks ka tulevikus, kas siis individuaalidena,
progressiivse kodanikena oma riigis vői siis kaasaegse elanikuna, kes hoolib maailmast
ja vőitleb selle eest. Ühe Maailma Ülikooli (One World University) bakalaureuse kraad
pedagoogika eesmärgiks on koolitada selliseid őpetajaid.

Programm:

1. aasta - Rahvusvahelise Praktika Valdkond hőlmab kahte kuud Taanis ettevalmistusi
4 kuu pikkuseks bussireisiks; 4 kuu pikkune bussireis läbi Sahara kőrbe ja 3 kuud
pikkust perioodi, mis sisaldab reisilt saadud kogemuste analüüsimist, ning nende
pőhjal ettekannete tegemist ja esitlemist inimestele Euroopas.
2. aasta – Siseriiklik Praktika Valdkond hőlmab 6 kuud koolitust, kus on vőimalus
kogeda ja mőista reaalsust elades ühes Euroopa riigis, otsides tööd tehastest ja
muudest ettevőtetest.
3. aasta – Kooli Praktika Valdkond hőlmab 8 kuud koolitust, koostööd koos laste ja
őpetajatega, proovides mőista mőlemaid pooli, proovides leida tööd Euroopa koolides;
4 kuud koolis őppides ning lőpueksamid.

Programmi alustamise kuupäev: 1. September igal aastal

Kuidas jätkata siit

Kui sa soovid programmist osa vőtta, esimese asjana tuleks vőtta ühendust meiega ja täita
taotluse vorm. Sellisel juhul vőtame sinuga ühendust ja vastame kőigile sinu küsimustele.

Kontaktandmed

Sa oled oodatud vőtma meiega ühendust igal ajal ning vőid alati meie poole pöörduda, kui on
tekkinud küsimusi vői kui soovid millegi üle arutleda.

DNS,Tvind e.mail: info@dns-tvind.dk
Telefoni number:+45 21 124 360
Koduleht: www.dns-tvind.dk

Küsimused:

1.
2.
3.
4.
5.

Sinu nimi
Sinu e-maili aadress
Sinu telefoni number
Sinu motivatsioon hariduse omandamiseks
Sinu küsimused

------

Volunteer, Teach, Travel and take a BA in Pedagogy!
DNS (The Necessary teacher Training College) in co-operation with One World University offers a 3-years teacher education leading to a BA licentiate in Pedagogy.
We offer unique opportunities to face some of the necessities of our times, with action and solidarity with The Poor of our world. Our program contains the training of essential life skills and for living a meaningful life in the 21st century. Taking part in the program includes a vast array of goals, ambitions and action. It is about ensuring the experiences you gain have a long lasting impact on the people whose lives you touch. It is about creating peace and development between people by being honest, open and incorruptible. It is about deciding to learn new things, being constantly curious and interested in knowing the latest on current events, world politics and scientific progress. It is essentially about working on common ground together, helping to secure the ability of others to be productive in society. Coming together with many like-minded people can make the above a reality.

Bachelor in `Pedagogy´

Bringing up and instructing children and youth to learn the skills and acquire the knowledge and wisdom they need to carry the future of humanity, is no small task. Teachers are needed who know their trade, who possess a modern perspective of today’s world, and who are willing to push the boundaries of tradition in search of ways and means of teaching and learning that will genuinely provide the new generations with the practical tools, the ethics and the human qualities they require to be able to take on life; as individuals, as progressive citizens of their country and as modern inhabitants and caretakers of the globe and its beings. The aim of the OWU Licentiate Degree in Pedagogy is to train such teachers.

The programme:

Year – The International Practice Field includes 2 months in Denmark preparing for a 4-month bus travel; 4 months bus travel through the Sahara desert and 3 months of elaboration and spreading the word to people in Europe


Year – The National Practice Field includes 6 months training in experiencing and understanding the national reality by seeking employment in factories and other workplaces. Living, studying, working and organizing cultural events in a bigger European city; 3 months studying at the school and 3 months doing what you find most appropriate to do


Year – The School Practice Field includes 8 months training, working and understanding the reality of children and teachers by seeking employment in a European school; 4 months at the college studying and final exams.

Starting date: 1st September each year.

How to continue from here
If you consider doing this program, the first step for you is to contact us and fill out an application form. We will then get back to you to answer any questions you might have.

Contact details
You are very welcome to contact us at any time with questions or things you want to discuss.
DNS Tvind , E-Mail: info@dns-tvind.dk
Phone: +45 21 124 360
Website: www.dns-tvind.dkQuestions:

Your Name
Your Email Address
Your Phone Number
Your Motivation for the Education
Your Questions