okidoki kasutab teenuste isikupärastamiseks küpsisefaile. Täpsemalt

Kuulutuste reeglid

Üldsätted

okidoki jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega okidoki's nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • Lisada kuulutusi kaupadest, teenustest, tööpakkumistest, objektidest ja teisi pakkumisi, mis on kooskõlas seadusega ja mille avaldamiseks teil on olemas õiguslikud alused.
 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.

okidoki's on keelatud

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotamisest-leidmisest, ostusoove (sh. soove asjade tasuta saamiseks). Erandiks on tööotsimise kuulutus «Töö» rubriigis.
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.
 • Lisada kuulutusi, mis võivad rikkuda või kahjustada kolmandate isikute õigusi.
 • Lisada kuulutusi olematute või mitteaktuaalsete toodete või teenuste kohta.

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Ei tohi kasutada sõnu «Müüakse», «Pakutakse».
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, «Pakkuge oma hind»).
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja meelitavaid sõnu (näiteks, «Kiire», «Tähelepanu»).
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Ei tohi kasutada suuri tähti terve teksti kirjutamiseks.
 • Kahes keeles pealkirjad (eesti ja vene keeles) peavad sisaldama identset teabemahtu.

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

Kuulutuse kirjeldus

 • Keelatud on viitamine teistele veebilehtedele. Erandiks on "Töö" jaotuses avaldavad kuulutused, kus on lubatud viidata tööandjale.
 • Keelatud on kontaktandmete lisamine. Erandiks on "Töö" jaotuses avaldavad kuulutused, kus saab märkida tööandja kontaktandmeid või poe füüsilist asukohta.
 • Reisiteenuste müümisel on kohustatud välja tuua selle ettevõtte nimi kelle toodet müüakse.

Fotod

 • Fotod peavad olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse pealkirja ja sisule.
 • Ei tohi sisaldada telefoninumbrit, aadressi, veebilehte ega muid kontaktandmeid, sh Messengeri ja muude suhtluskanalite nimetusi.
 • Peavad olema tehtud kuulutuse autori poolt, ei tohi sisaldada logosid ega vesimärke.