Для персонализации услуг okidoki использует cookies. Подробнее

Подготовка бизнес-планов и предложений по проектам

Номер объявления: 3014667

Объявление не активно, товар или услуга снята с продажи

Подготовка бизнес-планов и предложений по проектам

  • Местоположение Tallinn
  • Добавлено 02.11.2016 15:16

Koostame äriplaane ja toetusprojektide dokumentatsioone, mis on vajalikud erinevate ettevõtlustoetuste taotlemiseks mitmesugustest fondidest, milliste rahastusi pakuvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni Amet (PRIA), Kredex, KIK jt.

Sõltuvalt toetusmeetmest, toetustaotleja ärimudelist ja -valdkonnast ning muudest nüanssidest, koosnevad projektid enamasti alljärgmistest osistest :

- Äriplaan
- Finantsprognoosid
- Rentaablus- ja tasuvusarvutused
- Turu- ja konkurentsianalüüsid
- Riskianalüüsid, -hüpoteesid ning -maatriksid (riskide hinnad)
- Projekti iseloomust tulenevad lisamaterjalid

Teostame kogu dokumentatsiooni vormistamise, kaasates projekti koostamisse aktiivselt toetust taotleva juriidilise- või füüsilise isiku, tagamaks tehniliselt ja sisuliselt maksimaalselt korrektne ja kvaliteetne tulemus.

e-post : info@b-plan.ee

Vaadake ka kodulehte : b-plan.ee 

Сообщить