Для персонализации услуг okidoki использует cookies. Подробнее

Анализ риска

Номер объявления: 6265546

Анализ риска

Цена не определена

Предложить цену

  • Количество 1 шт
  • Оплата Наличные, банковский перевод
  • Местонахождение Viimsi, Viimsi vald, Harjumaa
  • Добавлено 21.06.2018 14:14

Seadus näeb ette, et iga tööandja on kohustatud läbi viima oma ettevõttes/asutuses töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite mõju töötaja tervisele.

Riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes või selle struktuuriüksustes (igas konkreetses allüksuses) kohapeal sisaldab;

Töötajate töötingimustega tutvumist, tööks vajaliku informatsiooni kogumine, kusjuures võimaluse korral soovime läbi viia töötajate ankeetküsitluse ohutegurite osas;

Riskianalüüs riskifaktorite ja riskisuuruste määramisega töökohtade ja/või kutsealade lõikes (vormistatuna tabeli kujul).  Analüüsi läbiviimisel tuginetakse faktilistele andmetele ja töökeskkonna tegurite faktilistele näitajatele (laboratoorsete mõõtmiste andmed).

 Hinnatakse vastavust kehtivale seadusandlusele, töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele/põhimõtetele, ergonoomiapõhimõtetele, samuti töötingimustest ja töö iseloomust võimalikku tekkida võivat tervisekahju ja terviseriske;

 Koostatakse kokkuvõte esinenud puudustest, ohtudest ja võimalikku tervisekahju põhjustada võivatest töökeskkonnateguritest;

Töökeskkonna tervendamiseks, riskisuuruste vähendamiseks vajalike abinõude plaani ja  tegevuskava koostamine;

Tervisekontrollile kuuluvate töötajate määramine, töökeskkonnategurite määramine, soovitusliku tervisekontrolli perioodilisuse määramine;

Riskianalüüsi aruande koostamine ja riskianalüüsi vormistamine kirjaliku dokumendina ; 

 

Helista 50 67751 ja saad pakkumise

Сообщить