Для персонализации услуг okidoki использует cookies. Подробнее

Эстония

Помогаем написать рефераты и уровневые работы

Номер объявления: 10341913

Помогаем написать рефераты и уровневые работы

  • Добавлено 18.04.2021 23:23
Tallinn

Kui sul ei ole aega või oskust oma koolitööd valmis saada, siis tuleme appi.

Aitame põhikooli, gümnaasiumi , kutsekooli ja kõrgkooli töödega.

Sind aitavad kõrgharidusega spetsialistid.

Meilt saab:

• bakalaureusetööd
• diplomitööd
• kursusetööd
• praktikaaruanded
• referaadid
• analüüsid
• koduste ülesannete lahendused
• muud kodused tööd

Koostame teemasid järgmistes valdkondades
• majandus (juhtimine, turundus, finantsanalüüs, majandusteooria jm.) • sotsiaalteadused (sotsioloogia, psühholoogia, inimgeograafia jm.) • riigiteadused (politoloogia, avalik haldus) • turism ja teenindus
• põhikooli ja gümnaasiumi ained
• võimalusel ka muud teemad

Võta ühendust 

Pane oma soov võimalikult täpselt kirja
• töö teema
• töö valmimise tähtaeg
• sisulised ja vormilised nõuded tööle, võimaluse korral saada õpetaja või õppejõu poolt antud ülesannete kirjeldus ja kirjalike tööde vormistamise juhend

Сообщить